Carta informativa sobre el focus d’influença aviària i les aus de corral per autoconsum

S’informa que el Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha comunicat a l’Ajuntament l’adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per la prevenció de la Influença aviària d’Alta Patogenicitat i demana que se’n faci divulgació a la ciutadania i que es recordi que quan es volen tenir aus de corral per autoconsum s’ha de comunicar al Departament.

A l’enllaç següent hi trobareu la informació.