Masos de Viladasens i Fellines

Arreu del municipi trobem diverses masies que destaquen per la seva antiguitat així com pels seus elements arquitectònics. En el mateix poble de Viladasens hi ha ca l’Adroer (llinatge documentat ja al segle XII) i can Moret (edifici renaixentista del segle XVI). També cal destacar can Roca (del segle XVII), cal Ferrer (amb finestres d’estil renaixentista), el mas Bellver (fortificat amb dues torres), el mas Nicolau (que ha donat nom al veïnat), can Faixat (documentada al segle XIII), el mas dels Frares (on hi havia hagut una petita comunitat religiosa), can Sans (del segle XVI) i el Puig (també del segle XVI i amb una gran porta dovellada).