Educació

CEIP L’AIXART – ZER Baix Ter

Adreça: Torroella, 37 – 17464 Cervià de Ter

Telèfon: 972 496 161

E-mail: b7000925@centres.xtec.es