Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat

Tel. 972 185 000

 

CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS
www.girones.org

Tel. 972 213 262

 

GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net

Tel. 012

 

HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es

Tel. 972 210 066

 

AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Girona)
www.aeat.es

Tel. 972 588 100

 

SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.1 Girona)
www.seg-social.es

Tel. 972 409 100

 

TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es

Tel. 972 202 950

 

JUTJATS DE GIRONA (atenció al ciutadà)
www.seuvirtual.net

Tel. 972 181 700

 

CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhap.es

Tel. 972 225 050

 

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
www.cambra.gi

Tel. 972 418 500

 

CORREUS
www.correos.es

Tel. 900 506 070