Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

CONSULTORI MÈDIC LOCAL

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

FARMÀCIA DE GUÀRDIA

Telèfon

972 496 263

972 222 222

972 200 415

FARMÀCIA M. ÀNGELS ISERN
Avda. Catalunya, 46 – 17464 Cervià de Ter

972 496 014

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400